รพ.ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร "รพ.ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร"

2023-12-04 15:17:39

รพ.ฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

โครงการ “Getting started to research” "โครงการ “Getting started to research”"

2023-11-28 10:01:44

โครงการ “Getting started to research”

โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบควบคุมและการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ "โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน"

2023-10-13 09:42:12

โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบควบคุมและการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์

คณะกรรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เยี่ยมประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล "คณะกรรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์"

2023-03-29 09:33:47

คณะกรรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เยี่ยมประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล

รอง ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา "รอง ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิต"

2022-12-27 16:33:23

รอง ผอ.รพ.ฯ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

พิธีเปิดโครงการหมอแผนไทยลูกประดู่ร่วมฟื้นฟูดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติ ครบ 100 ปี กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ "พิธีเปิดโครงการหมอแผนไทยลูกประดู่ร่วมฟื้นฟูดูแลสุขภาพประชาชน"

2022-12-20 09:17:15

พิธีเปิดโครงการหมอแผนไทยลูกประดู่ร่วมฟื้นฟูดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติ ครบ 100 ปี กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ผอ.รพ.ฯ คณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และลูกจ้าง ของ รพ.ฯ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา "พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา"

2022-12-19 08:52:00

ผอ.รพ.ฯ คณะผู้บริหาร, ข้าราชการ และลูกจ้าง ของ รพ.ฯ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

อบรมโครงการ “Value on staff" "อบรมโครงการ “Value on staff""

2022-07-21 14:29:08

อบรมโครงการ “Value on staff"

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและภริยามอบอาหารและน้ำดื่ม "ผบ.กร.และภริยามอบอาหารและน้ำดื่ม"

2021-08-11 16:04:12

ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการและภริยามอบอาหารและน้ำดื่ม

คู่มือเก็บสิ่งส่งตรวจ "คู่มือเก็บสิ่งส่งตรวจ"

2020-08-13 09:02:17

คู่มือเก็บสิ่งส่งตรวจ