พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เมื่อ 4 มี.ค.64