มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์          

วัตถุประสงค์

เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการบุคลากร การบริหารบริการ วิชาการ การวิจัยและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และหน่วยแพทย์ เพื่อการพัฒนาการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา

สำนักงานมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
163 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08:00 – 16:00
Tel : 038 - 933905 , 096 – 841-3644
Line ID : 0968413644
Facebook : มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์