วันที่ 4 ส ค 64

หมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ โดย คุณพนธกร ใคร่ครวญ และคุณอมตะ ใคร่ครวญ สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 500 แพ็ค

ให้กับ รพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีท่าน พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ

เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ covid-19