แฟนคลับโป๊ปธนวรรธน์ บริจาคถังต้มน้ำไฟฟ้า ADVANCE 3 ขนาด 28 ซม.มูลค่า 10,990 บาท เพื่อใช้ราชการที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมรพฯ โดยมี นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564