นาวาเอกหญิง ภรณี พรกิจประสาน ผู้จัดการมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นตัวแทนมอบตู้ container จำนวน 1 ตู้ มูลค่า 178,690บาท ให้คลินิกโควิด เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย COVID-19 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564