นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์รับมอบถังออกซิเจนพร้อมเกจท์และสายออกซิเจน 2 คิว จำนวน 1 ถัง จาก นางสาว พรนภา ธรรมธาตรี ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564