กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา บริจาคข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 50 ถุง ให้กับ รพ.สมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
 เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการสู้ภัยโควิด-19 โดยคุณสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ศึกษาพิเศษ ชลบุรี
 และคณะครู เป็นผู้มอบ เมื่อ 6 ม.ค.64