นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบ P 100 จำนวน 7 ชิ้น พร้อมตลับกรอง 6 คู่ มูลค่า 10,310 บาท จาก บริษัท ไฮโดรแม็ก แอดว๊านซ์ ระยอง จำกัดให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนาวาโทหญิง ธรรมิกา ไพโรจน์สรคุปต์ เป็นตัวแทนมอบ และรับมอบ เพื่อใช้สำหรับห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564