พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 890,000 บาท จากพันตำรวจโท สุทธิ - คุณเรณู รัตนโฉมศรีให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรเวชกรรม ณ.ห้องตรวจโรคหัวใจ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรคชั้น 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564