นาวาโทหญิง สราญหทัย ศรีรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบ Dettol set home isolation จำนวน 50 ชุด มูลค่า 27,950 บาท จากบริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยCOVID-19 ที่หอผู้ป่วยดงตาล ณ.สำนักงานมูลนิธิฯเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564