นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบชุด CPE จำนวน 100 ชุด จากบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564