พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท และนาวาเอกหญิง วราภรณ์ รังสิรยากร มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท สมทบทุนผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมีพลเรือตรีหญิง สุชาดา ขำวาที เลขามูลนิธิ และหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิ รพ.ฯ เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566