วันที่ 13 สิงหาคม 2564

วัดราษฎร์สามัคคี กม.10 พระครูปลัดวรศักดิ์ รุจิธมฺโม

สนับสนุนอาหารกลางวัน 500 กล่อง

ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ covid-19