คุณสมบูรณ์ ศรีเจริญ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมีพลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องตรวจโรคหัวใจ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566