นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเก้าอี้นั่งถ่ายสำหรับผู้ป่วย จำนวน 2 ตัว จากนาวาเอกหญิง บุษบง วงษ์ท่าเรือ ณ.สำนักงานมูลนิธิ รพฯเมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564