นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์รับมอบเงินจำนวน 42,534 บาท จากข้าราชการเรือหลวงกันตัง เพื่อใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ.ห้องโถงชั้นล่างอาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564