นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์รับมอบเงินจำนวน 25,000 บาทจาก นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ 81 เพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ณ.ห้องโถงชั้นล่างอาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564