นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 2,000 บาท จาก คุณวรินทร์ธร ยิ่งภัทรสวัสดิ์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันพฤหัสที่ 16 กันยายน 2564