พล.ร.ท.วินัย กล่อมอินทร์ บริจาคพัดลมจำนวน 18 เครื่อง ให้กับหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย, อายุรกรรมชาย และหอผู้ป่วยอาคาร 2 ชั้น 6 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. เมื่อ 22 เม.ย.64