พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก เรือตรี นที - คุณสมลักษณ์ ขาวสนิทให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ณ.ห้อง 19 ปี ตึกอำนวยการชั้น 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564