คุณอภิวิชญ์ เขมะสถิตย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ห้องตรวจโรคผิวหนัง โดยมีนาวาตรีปุณยวีร์ อ่องศรี แพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิ รพ.ฯ เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566