วันที่ 10 ส ค 64

คุณสมัย สุขเจริญและเพื่อนไป

สนับสนุนอาหาร 40 ชุด

ให้กับ รพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ covid-19