นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จาก คุณชาติชาย อาชวพงศ์พาณิชย์ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดสร้างห้องผ่าตัดแรงดันลบ ให้ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564