คุณนงนภัส สุวรรณ และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 2,500 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี เรือโทหญิงปณิดา เรณู ณ อยุธยา เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมรพ.ฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566