นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท จากนาวาโท เสรี - คุณอุไรวรรณ ปวงประชัง ให้มูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564