นาวาโทหญิง สราญหทัย ศรีรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณ ยลรวี สุขญาติ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ.ห้องโถง อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564