นาวาโทหญิง สราญหทัย ศรีรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 2,000 บาท จากคุณอมรมาศ จันทร์บุษราคัมให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงห้องผ่าตัดแรงดันลบให้ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564