นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 5,000 บาท จากคุณวสุรัตน์ สันรัตน์ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมีนาวาโท สุธรรม มีแสง เป็นตัวแทนมอบ ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564