นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาทจากคุณ รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือใน พระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กลุ่มงานศัลยกรรม ณ สำนักงานมูลนิธิฯเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564