ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรีเขต8 มอบหน้ากากอนามัย N.95จำนวน 2000 ชิ้น ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 โดยมีนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ.สำนักงานมูลนิธิฯเมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564