นาวาเอกหญิง ชลิตา วิณวันก์ มอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาทให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมีนาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบณ.สำนักงานมูลนิธิฯเมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564