บริษัท มูบาดาลา ปิโตเลียม ประเทศไทย โดยคุณ ชยวงศ์ โปษยานนท์ มอบชุดปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์( PAPR) ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน 3 ชุด มูลค่า 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นาวาเอก สราวุฒิ พลเสนเป็นตัวแทนรับมอบ ณ.ห้องโถง อาคารผู้ป่วยนอก ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564