นาวาเอกหญิง สุธาทิพย์ มั่งมี มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาทให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนาวาเอกหญิง กมลลักษณ์ โสธนะ รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงห้องผ่าตัดแรงดันลบให้ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรม ณ.สำนักงานมูลนิธิฯเมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564