คุณวัลลีย์ ธนานุกิจ มอบเงินบริจาคจำนวน 15,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อมอบให้โครงการผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด โดยมี น.ท.วงศ์วริศ อภิจิรวัฑฒ์ แพทย์เฉพาะทางอายุรเวชกรรมระบบหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ คลินิกคู่สัญญา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566