นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบน้ำดื่มจำนวน 200 แพค จากครอบครัว ศรีประศาสน์ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย COVID-19 ณ.ห้องโถง อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564