จ่าโทประสงค์-คุณอนงค์ วงษ์สรรพ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจชนิดห้องเดียวแบบชั่วคราว ยี่ห้อ Medtronic Model 53401 สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤติหัวใจและหลอดเลือด โดยมีพลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง19 ปี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566