บริษัท วิริยะกิจ (1995) จำกัด มอบเงินสมทบทุนจำนวน 400,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อสร้างห้องผ่าตัดแรงดันลบให้ห้องผ่าตัดสูตินรีเวชกรรมโดยมีพลเรือโทอนุชาติ อินทรเสน นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ ณ.สำนักงานมูลนิธิฯเมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564