คุณสุพิน เสาะการ มอบน้ำดื่มให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์จำนวน 100 แพค มูลค่า 3,000 บาท เพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID -19 ที่หอผู้ป่วยดงตาล โดยมี นาวาโทหญิง สิรินันท์ ได้สุข เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564