สโมสรโรตารีพลูตาหลวง ภาค 3340 โรตารีสากล มอบเครื่องสว่านเจาะกระดูก 1 ชุด มูลค่า 1,428,000 บาท ให้กับรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี นาวาเอก สรรชัย เลิศวีระศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุม รพ.ฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566