เครื่องหัวใจและปอดเทียม SORIN   ใช้งานที่ห้องผ่าตัด