พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จาก พล.ร.ท.เสมา และ คุณรัชฎา สุวรรณโชติ ในนาม คุณไพชยนต์ ฆาระแสน (บิดา) ณ ห้องประชุม 20 ปี รพ.ฯ เมื่อ 17 พ.ย.63