บริษัทปริญสิริ จำกัด (มหาชน) บริจาคเครื่องยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 460,000 บาท ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีนาวาเอกหญิงวราภรณ์ รัตสิรยากร เป็นตัวแทนมอบ โดยมีพลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ แผนกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564