นาวาโทหญิง สราญหทัย ศรีรัตน์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์รับมอบเงินจำนวน 5,000 บาท ขนม6 กล่อง มูลค่า 1,000 บาท จากคุณ สุวรา ประทานวรปัญญา ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ณ.สำนักงานมูลนิธิฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564