นาวาเอกหญิง สุชาดา ขำวาที หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 44 เครื่อง จากคุณนิตยา บุรมิ สำหรับใช้ที่หอผู้ป่วยดงตาล โดยมี นาวาเอกหญิง กมลลักษณ์ โสธนะ รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนมอบ ณ.สำนักงานมูลนิธิฯเมื่อวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564