ผอ.โรงไฟฟ้า บางปะกง มอบชุด PAPR จำนวน 2 ชุด Alochol gelจำนวน 4 gallon น้ำดื่มจำนวน 31 แพค ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 โดยมี พล.ร.ต. ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ