พลเรือตรีอานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบ PAPR จำนวน 2 ชุด ,เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง,ชุดPPE จำนวน 500 ชุด,CPE จำนวน 800 ชุด ,ปรอทดิจิตอล จำนวน 200 อัน,เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 300 อัน มูลค่าการบริจาครวม 506,752 บาท จาก บริษัท วันไฮไลนส์(ประเทศไทย)จำกัด โดยคุณณัฐพร ตั้งตระกูล เป็นตัวแทนมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-...

ดูเพิ่มเติม