ซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล บริเวณลิฟท์หน้าประชาสัมพันธ์