วันที่ 4 ส ค 64

นางสงิม ทิพย์ถ้ำ นางคำหล้า ล่าทอง สนับสนุนอาหารกลางวันจำนวน 200 กล่อง น้ำดื่มจำนวน 20 แพ็ค

ให้กับ รพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ covid-19