คุณกรกนก เพียงสุวรรณ์ บริจาค หน้ากากอนามัยจำนวน 19 กล่อง ณ ศูนย์บริจาค รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อ 29 ธ.ค.63